f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Spotkanie z Historią - dr Edyta Adamczyk-Pluta - 29.06.2018 r.

 DSC 0022

fot. arch. ECPiP

W piątkowy wieczór 29 czerwca odbyło się "Spotkanie z Historią", którego wykładowcą była pani dr Edyta Adamczyk-Pluta.
Tematem tego spotkania była "Nowa rzeczywistość społeczno-polityczna. Mieszkańcy Dębicy i powiatu dębickiego w latach 1944-56".

W trakcie swojego wykładu pani dr Edyta Adamczyk-Pluta starała się nakreślić wyjątkowo trudną, a zarazem złożoną i niekiedy tragiczną sytuację mieszkańców ziemi dębickiej. Wykład obejmował okres od 1944 r., a więc czas trwających jeszcze działań wojennych, po niezwykle siermiężne i bolesne dla społeczeństwa Dębicy i okolic, lata powojenne do 1956 r.

Tamten okres, to historia lat schyłku II wojny światowej, wyzwolenia z okupacji niemieckiej i wprowadzania na bagnetach Armii Czerwonej znienawidzonego reżimu sowieckiego na ziemiach polskich. To również opowieść o ciężkim losie żołnierzy ruchu oporu Armii Krajowej i opozycji politycznej, Kościoła, a jednocześnie osadzania się nowych, komunistycznych struktur władzy PPR, budowy zbrodniczego aparatu urzędów bezpieczeństwa i innych organów nowego systemu.
To też czasy wielu ofiar wojny, zniszczeń wojennych i niepokojów. Obawy o jutro, licznych pogłosek o potencjalnej trzeciej wojnie światowej oraz codziennych trudnościach związanych z brakiem żywności, pracy, odbudową z ruin domów, budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy i szkół. To także okres kształtowania się struktur władzy samorządowej, walki politycznej, wprowadzanych w życie planów gospodarczych, a także tzw. „nowomowy” i świąt związanych z kolejnymi rocznicami zakończenia wojny czy świętem pracy 1 maja, które preferowała i organizowała nowa władza. 

Ponad dwugodzinną prelekcję wykładowczyni ubarwiła ciekawą prezentacją multimedialną, która wzbogacało szereg unikatowych zdjęć i danych przybliżających, głównych bohaterów, miejsca i wydarzenia tamtych czasów.

Pod koniec spotkania był czas na pytania i osobiste refleksje uczestników tego wieczoru.
Warto zwrócić uwagę również na wydaną w 2015 r. publikację Pani Doktor pt. „Władza a społeczeństwo. Dębica i powiat dębicki
w latach 1944-1956”, którą można było nabyć podczas spotkania. Książka ta jest pokłosiem wielu lat badań Autorki, ma ona charakter pionierski, a jednocześnie w sposób niezwykle kompleksowy opisuje powyższy temat.