f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - dr Edyta Adamczyk-Pluta prelegentem kolejnego SPOTKANIA Z HISTORIĄ

SzH 29.06.2018 Edyta Adamczyk Pluta zmniejszony rozmiar

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica zaprasza na kolejny wykład otwarty. Prelegentem czerwcowego "Spotkania z historią" będzie Pani dr Edyta Adamczyk-Pluta, specjalizująca się w historii najnowszej na Rzeszowszczyźnie. Autorka książki –„Władza a społeczeństwo. Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956”.

Wykład Pani dr Edyty Adamczyk-Pluty pt. "Nowa rzeczywistość społeczno-polityczna. Mieszkańcy Dębicy i powiatu dębickiego w latach 1944-56" odbędzie się w piątek 29 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Pustkowie-Osiedlu. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki dr Edyty Adamczyk-Pluty „Władza a społeczeństwo. Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956”. Wstęp wolny.

Dr Edyta Adamczyk-Pluta ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, tam też kontynuowała studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską. Ukończyła również administrację w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2007-2012 była prezesem Klubu Historycznego im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego działającego przy rzeszowskim IPN. Była również członkiem – założycielem Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie. W 2016 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, za wieloletnia służbę i działalność społeczną. Obecnie pracuje w rzeszowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie. W swojej pracy naukowej podejmuje badania z zakresu historii najnowszej, społeczno-gospodarczej, funkcjonowania społeczeństwa w warunkach państwa totalitarnego, propagandy politycznej i jej oddziaływania.