f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Międzynarodowa grupa młodzieży z projektu „COMENIUS” w ECPiP – 4.04.2017 r.

2017 04 04 ecpip grupa comenius 64Międzynarodowa grupa młodzieży z projektu „COMENIUS” pod Ścianą Pamięci Narodów
na Ekspozycji Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci

We wtorek 4 kwietnia Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci, odwiedziła grupa 53 osób z sześciu krajów - uczniowie i opiekunowie (Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Turcja, Włochy) oraz goszczący ich w Polsce rówieśnicy i pedagodzy Zespołu Szkół w Lubzinie. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w Polsce projektu „COMENIUS”. Stąd praktycznie całość spotkania i zajęcia tego dnia była prowadzona w języku angielskim. Cała międzynarodowa grupa z uwagą przysłuchiwała się opowieściom związanym z tragiczną historią II wojny światowej na ziemi dębickiej. Młodzież wraz z opiekunami miała okazję poznać szczegóły funkcjonowania poligonu Waffen SS-Truppenübungsplatz „Heidelager” oraz obozów pracy przymusowej. Zwiedzanie ekspozycji stało się niejako preludium do kolejnej części zaplanowanych w tym dniu zajęć, mianowicie warsztatów poświęconych tolerancji. Pobyt na ekspozycji i Górze Śmierci w jakimś sensie uświadomił wszystkim, do jakiego ogromu nieszczęść i potworności może doprowadzić brak przestrzegania elementarnych praw do życia i pokojowego współistnienia ludzi oraz poszanowania zasad tolerancji Te ślady pozostają widoczne do dzisiejszego dnia.
Następnie w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu w siedzibie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania odbyły się warsztaty edukacyjne poświęcone tolerancji. Wszyscy obecni na warsztatach, mieli świadomość jak bardzo istotne w świetle historii i wydarzeń współczesnych otaczającego świata jest poznanie zasad tolerancji i przejawów nietolerancji. Warsztaty starały się pokazać, że z tymi zjawiskami, tak pozytywnymi jak i negatywnymi, możemy się spotkać wszędzie, m.in.: w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, podwórku czy boisku oraz w każdym wymiarze społecznym, politycznym, religijnym czy międzynarodowym.
W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie poznawali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnoszącymi się do wartości, które są uniwersalne w każdej kulturze, tradycji czy narodzie, bez względu na rasę, język, wyznawaną wiarę czy przynależność państwową. Dzięki takiemu podejściu, wszyscy lepiej mogli zrozumieć skomplikowane zjawiska i zależności współczesnego życia. Warsztaty akcentowały fakt, że wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie są – równi i mają prawo do życia, miłości, tolerancji, szacunku, wolności i pokoju. W ramach warsztatów przedstawiono prezentację multimedialną i filmy, które przybliżyły pojęcia takie jak tolerancja, ksenofobia, akceptacja, mniejszości (etniczne, społeczne, religijne, kulturowe), stereotypy (wiek, niepełnosprawność, wygląd, zamożność) oraz uwrażliwienie młodzieży pochodzącej z różnych krajów, na wszelkie przejawy nietolerancji społecznej, narodowej czy religijnej. Młodzież miała także za zadanie rozpoznawać przykłady tolerancji i nietolerancji z wybranych kartek i przyporządkować do odpowiedniej grupy. Zajęcia te kładły również nacisk, na to aby w życiu kierować się szacunkiem i zrozumieniem wobec drugiego człowieka bez względu na jego „inność”. Zwieńczeniem spotkania, były prace plastyczne wykonane przez uczestników, które miały za zadanie ukazać różnorodność kulturową każdego kraju.
Podczas zajęć jednemu z młodych uczestników warsztatów odśpiewano tradycyjne „Happy birthday” z okazji obchodzonych przez Niego urodzin.

M.M.

2017 04 04 ecpip grupa comenius 16 2017 04 04 ecpip grupa comenius 37

2017 04 04 ecpip grupa comenius 57 2017 04 04 ecpip grupa comenius 73

2017 04 04 ecpip grupa comenius 77 2017 04 04 ecpip grupa comenius 85

2017 04 04 ecpip grupa comenius 87  2017 04 04 ecpip grupa comenius 105

 2017 04 04 ecpip grupa comenius 100  2017 04 04 ecpip grupa comenius 102 

2017 04 04 ecpip grupa comenius 141  2017 04 04 ecpip grupa comenius 162 

2017 04 04 ecpip grupa comenius 196  2017 04 04 ecpip grupa comenius 216 

Zobacz więcej na Facebook: https://www.facebook.com/pg/Ecpip/photos/?tab=album&album_id=1482871188429692