f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Wizyta córek Eliezera Silbermana dawnego więźnia obozu przymusowej pracy w Pustkowie - 21.03.2017 r.

Naszą Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną odwiedziły córki Eliezera Silbermana (1919-2009), dawnego więźnia obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Eliezer Silberman urodził się w Dębicy. W młodości wstąpił do międzynarodowej żydowskiej organizacji młodzieżowej Ha-Szomer Ha-Cair (odpowiednika skautingu), będącej częścią Światowej Organizacji Syjonistycznej. Bardzo wcześnie stracił ojca, w związku z tym musiał podjąć szybko pracę w celu pomocy matce w zdobyciu środków na utrzymanie całej rodziny. Wybucha II wojna światowa i los rzuca Eliezera, wielu innych dębickich Żydów do obozu pracy przymusowej w Pustkowie.Po przeniesieniu z Pustkowa, Eliezer Silberman trafił następnie do obozów w Płaszowie, a stamtąd do Bergen - Belsen. Mimo dramatycznych chwil spędzonych w niemieckich obozach, udaje mu się przeżyć II wojnę światową. Po wojnie w 1947 r. przenosi się do Izreala, gdzie w Tel Awiwie przez długie lata pracował w fabryce diamentów.

Więcej o Eliezerze Silbermanie na stronie anglojęzycznej: http://www.israelidiamond.co.il/news.aspx?boneId=3126&objid=2428

M.M.