f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Archiwum 2017

20 czerwca Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną przy Górze Śmierci odwiedziła młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Uczniowie klas 3 wraz z opiekunami obejrzeli prezentowaną w siedzibie Ekspozycji wystawę stałą, poświęconą historii obozów pracy przymusowej w Pustkowie, uruchomionych przy istniejącym na tych terenach niemieckim Poligonie wojskowym Waffen - SS  „Truppenübungsplatz Heidelager” (1940 - 1944). Następnie grupa udała się na Górę Śmierci.

Fot. arch. ECPiP

DSC 0110 

14 czerwca Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną przy Górze Śmierci odwiedziła ponad 40-osobowa grupa młodzieży Gimnazjum Nr 3 w Ropczycach. Uczestnicy wycieczki obejrzeli prezentowaną w siedzibie Ekspozycji wystawę stałą, poświęconą historii utowrzonych przez Niemców obozów pracy przymusowej w Pustkowie, uruchomionych przy istniejącym na tych terenach niemieckim Poligonie wojskowym Waffen - SS „Truppenübungsplatz Heidelager” (1940 - 1944).
W siedzibie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica odbyły się warsztaty edukacyjne, dotyczące życia więźniów w niemieckich obozach pracy przymusowej w Pustkowie pt. „Stajemy wszyscy do apelu, umordowani, niewyspani i głodni…”.
Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z losami więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej dla Żydów, jeńców radzieckich i Polaków. Poruszano tematykę grup narodowościowych i kategorii więźniów, warunki ich egzystencji w obozach (mieszkaniowe, sanitarne, prac, porządek dnia) z uwzględnieniem liczebności ofiar obozów. Zajęcia opierały się na wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz przytaczanych relacji świadków tamtych zdarzeń. Konkluzją ogólną z zajęć było uświadomienie uczestnikom warsztatów tragedii i cierpień przetrzymywanych w obozach pracy więźniów. Na zakończenie zajęć podkreślono jakie znaczenia ma dla współczesnego pokolenia wiedza o nazizmie i organizowanych na obszarze okupowanej Polski niemieckich, hitlerowskich obozach zagłady bezpośredniej i pośredniej.

7 czerwca Ekspozycję Historyczno - Dydaktyczną przy Górze Śmierci zwiedziła młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ropczycach. Uczestnicy wycieczki obejrzeli prezentowaną w siedzibie Ekspozycji wystawę stałą, poświęconą historii obozów pracy przymusowej w Pustkowie, uruchomionych przy istniejącym na tych terenach niemieckim Poligonie wojskowym Waffen - SS  „Truppenübungsplatz Heidelager” (1940 - 1944).

Fot. arch. ECPiP

INFORMACJA

 Informujemy, że dnia 15 czerwca (Boże Ciało)

Ekspozycja Historyczno - Dydaktyczna przy Górze Śmierci

będzie nieczynna. 

2017 06 06 wycieczka z SOSW w Krakowie 1
Wycieczka z SOSW z Krakowa

W słoneczne przedpołudnie Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci niezapowiedzianie odwiedziła pięcioosobowa wycieczka młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie wraz z trójką opiekunów.
Uczestnicy wycieczki w pierwszej kolejności obejrzeli wystawę fotograficzną ukazującą 5 - lecie istnienia Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci. Następnie zapoznali się z historią obozów pracy przymusowej i poligonu Waffen SS-Truppenübungsplatz „Heidelager” w Pustkowie. Tłem do opowieści o tragicznej historii Ziemi Dębickiej z czasów II wojny światowej były budynki poligonowe i obozowe oraz Ściana Narodów. Zaraz potem uczestnicy wycieczki udali się na Górę Śmierci, gdzie dowiedzieli się o tragicznym epilogu wielu tysięcy ofiar obozów pracy przymusowej.