f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Nasza Matka - Księżna Helena Jabłonowska z Reyów

31 stycznia odbył się kolejny wykład z comiesięcznego cyklu „Spotkań z Historią”, realizowanych przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania. Tym razem spotkanie poświęcone zostało życiu i działalności Heleny Jabłonowskiej z Reyów (1895 – 1977) - niezwykłej kobiety, o nieprzeciętnym charakterze, działaczki społecznej, patriotki, członkini Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej powiatu dębickiego, która w okresie II wojny światowej na bardzo szeroką skalę organizowała pomoc charytatywną na rzecz lokalnej społeczności.


Wykład zatytułowany „Nasza Matka – Księżna Helena Jabłonowska z Reyów” wygłosił pan Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, historyk, regionalista, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, badacz dziejów rodziny Reyów i Jabłonowskich, inicjator wielu niezmiernie ciekawych wystaw muzealnych, dotyczących historii Ziemi Dębickiej i jej mieszkańców (m. in. „Dawnych dębiczan portret własny”, „Z biegiem Wisłoki. Krajobraz kulturowy i przyrodniczy doliny i dorzecza”, „Za tych, co za oceanem”). Po prelekcji pana Dyrektora Jacka Dymitrowskiego wyemitowano film dokumentalny, zrealizowany przy współpracy z Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra", przedstawiający sylwetkę Księżnej Jabłonowskiej przez pryzmat wspomnień członków rodziny, współpracowników, byłych więźniów obozów pracy przymusowej w Pustkowie.