f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Alicja Wosik, Wicewojewoda Podkarpacia w siedzibie Ekspozycj

4 kwietnia Ekspozycję historyczno - dydaktyczną przy Górze Śmierci odwiedziła pani Alicja Wosik, Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego. Towarzyszyli jej panowie: Zdzisław Siwula Zastępca Wójta Gminy Dębica, Marcin Ciszek - Dyrektor gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Krzysztof Lipczyński - Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pani Wojewoda zwiedziła prezentowaną w siedzibie Ekspozycji wystawę stałą, poświęconą historii obozów pracy przymusowej w Pustkowie, uruchomionych przy istniejącym na tych terenach niemieckim Poligonie wojskowym Waffen - SS  „Truppenübungsplatz Heidelager” (1940 - 1944). Okupacyjne dzieje Ziemi Dębickiej przedstawil gościom w krótkiej prelekcji Jacek Kulig. Na zakończenie swojej wizyty pani Wojewoda złożyła kwiaty przy pomniku na Górze Śmierci.