f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Spotkania z Historią - Rola Gimnazjum dębickiego w życiu i awansie społecznym miasta

W ramach „Spotkań z Historią” podejmowane są różnorodne tematy z zakresu historii lokalnej, kultury i dziejów regionu, ale także problematyki związanej z dziejami ogólnokrajowymi.Tym razem najbliższe spotkanie dotyczyło najstarszej dębickiej szkoły, z której wywodzi się obecne I Liceum Ogólnokształcące im. króla Władysława Jagiełły w Dębicy, dziedziczące nie tylko dawną siedzibę, ale i tradycje najstarszego dębickiego Gimnazjum. Przeszło stuletnia już szkoła ma niezwykle długą i ciekawą historię, a jej losy były nierozerwalnie związane z losami miasta od początku XX w. po dzień dzisiejszy. Na temat szkoły zachowały się także bardzo interesujące i cenne dla badaczy teksty źródłowe, jak choćby „Sprawozdania C.K. Gimnazyum w Dębicy” z pierwszych lat jego istnienia, czy „Sprawozdania Dyrekcji” wydawane w okresie 1907 – 1932.

Wykład, zatytułowanym „Rola Gimnazjum dębickiego w życiu i awansie społecznym miasta w okresie od powstania do wybuchu II wojny św.” wygłosiła pani Lidia Górska - bibliotekoznawca, nauczyciel - bibliotekarz I LO w Dębicy, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (WSP). Autorka licznych artykułów z historii regionalnej, oraz dotyczących zagadnień społecznych, religijnych i pedagogicznych.