f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Wystawa czasowa "75 lat Lignozy"

Otwarcie wystawy czasowej poświęconej historii Lergu - firmy, która swymi korzeniami sięga dwudziestolecia międzywojennego. Obecność zakładu w Pustkowie – Osiedlu wpłynęła na decyzję utworzenia właśnie na tych obszarach Poligonu SS Truppenübungsplatz Heidelager.

Zakłady Chemiczne w Pustkowie wybudowane zostały jako filia firmy Lignoza S.A. z Katowic. Budowę rozpoczęto w 1937 r., w ramach realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Inwestycję zakończono w 1939 r., a nowo powstałe przedsiębiorstwo przyjęło nazwę „Lignoza” SA Katowice – Wytwórnia Pustków. Produkcja w zakładzie ruszyła 20 kwietnia 1939 r. w dwóch głównych działach produkcyjnych: materiałów wybuchowych i tworzyw sztucznych. Ogółem do chwili wybuchu II wojny światowej zatrudnionych było około czterystu pracowników.

Rozbudowę zakładu przerwała agresja niemiecka na Polskę w dniu 1 września 1939 r. Rozpoczęła się trwająca do sierpnia 1944 roku okupacja hitlerowska tego regionu. Wojska okupacyjne przejęły budynki fabryczne na potrzeby organizowanego na tym obszarze poligonu wojskowego - SS Truppen-Übungs-Platz Heidelager. Niemcy do września 1940 r. zdemontowali i wywieźli w głąb Niemiec wszystkie zakładowe maszyny i urządzenia, budując jednocześnie na terenie zakładu pomieszczenia dla wojska. Obiekty fabryczne „Lignozy” zostały zaanektowane na potrzeby Komendantury poligonu. W budynkach fabryki rozlokowano również warsztaty remontowe, pralnie, stajnie komendy, warsztaty rzemieślnicze i magazyny gospodarcze.

W 1944 r. tereny Pustkowa zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej. Dwa lata później odbudowano zakłady chemiczne, wówczas też rozpoczęto produkcję pierwszych ton tłoczyw. W latach 1950 – 1955 nastąpił intensywny rozwój zakładów, uruchomiono produkcję szeregu nowych asortymentów, m. in. klejów mocznikowych, rezolitów czy tłoczyw fenolowych. Wybudowano ponadto kompleks bloków mieszkalnych dla pracowników zakładowych, hotel robotniczy oraz dom kultury wraz z kinem.  Do roku 1970 zakłady wzbogaciły się o kilka nowych wydziałów, jak choćby Wydział Laminatów, czy instalację do produkcji żywic poliestrowych. W 1992 r. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG został przekształcony w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a trzy lata później wniesiono akcje Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.  W 2004 r. nastąpiło przejęcie całej firmy przez prywatnego właściciela – Mariana Kwietnia oraz intensywna modernizacja i rozbudowa zakładu. W 2009 r. nazwa zakładu  została zmieniona na LERG SA., pod którą funkcjonuje do dziś.

Obecnie firma „LERG” w Pustkowie jest jednym z największych polskich producentów i eksporterów żywic syntetycznych, stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.
Wystawę czasową można zwiedzać od 1 sierpnia do 10 września b. r., wraz z Ekspozycją stałą przy Górze Śmierci.