f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Wizyta pani poseł do Parlamentu Europejskiego, Elżbiety Łukacijewskiej w siedzibie Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci.

Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, pracująca w parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisjo Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pani poseł przybyła z wizytą do miasta i gminy Dębica, by wziąć udział w spotkaniu „Unia Europejska bliżej Ciebie” i wygłosić referat „Parlament Europejski dla młodzieży, działania na rzecz Podkarpacia”. W trakcie swojej wizyty Pani poseł Elżbieta Łukacijewska na zaproszenie Agnieszki Żurek, Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica zwiedziła także Ekspozycję Historyczno - Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Pustkowie.