f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Do Ekspozycji trafiły publikacje z Oddziałów IPN w Rzeszowie i Gdańsku - 16.03.2021 r.

IMG 20210316 090132

W ostatnim czasie dwa Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej przekazały szereg publikacji dla Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania im. Księżnej Heleny z Reyów Jabłonowskiej w Pustkowie-Osiedlu. Były to Oddziały IPN z Rzeszowa i Gdańska.
Przypomnijmy, że: do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej. Ustawowym zadaniem IPN jest również poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie
od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ponadto IPN ma za zadanie prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.

Warto podkreślić, że jednym z zadań Instytutu Pamięci Narodowej jest działalność naukowo- badawcza oraz wydawnicza. Wymiernym efektem pracy są publikacje książkowe, wydawane zarówno w serii oddziałowej, jak i w ramach serii wydawniczych Centrali IPN. (za: https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/24154,O-IPN.html)

Od wielu lat Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania podczas swojej działalności, realizuje szereg przedsięwzięć przy współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Wśród nich m.in.: uroczystości upamiętniające ofiary II wojny światowej, spotkania z młodzieżą (MESM), spotkania z historią, konkursy historyczne, konferencje i szkolenia oraz przyjazdy studyjne (wycieczki, rajdy połączone ze zwiedzaniem Ekspozycji i Góry Śmierci).
Niezwykle ważnym wymiarem tej współpracy jest to, iż Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie niejednokrotnie podzieliło się swoimi zbiorami publikacji historycznych z Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania. Natomiast miło nam zauważyć, że również Oddział IPN w Gdańsku, dołączył do grona instytucji wspierających i także, po raz pierwszy przekazał pokaźny zbiór publikacji. Oddział IPN w Gdańsku zrobił to w ramach akcji "Uwalniamy książki – dzielimy się wiedzą". Wśród nich znajdują się monografie, opracowania, wydawnictwa rocznicowe i okolicznościowe. Wnoszą one bardzo wiele w poznanie szeregu mniej bądź bardziej znanych, fragmentów historii z ostatnich 100 lat dziejów naszej Ojczyzny. Wśród publikacji, jakie otrzymaliśmy są pozycje w dużej mierze te, które tematycznie odnoszą się do wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, lat powojennych, po czasy współczesne (lata 80-te).
Wszystkie publikacje w sposób jakościowy i ilościowy, wzbogacą zbiory podręcznego księgozbioru bibliotecznego. Księgozbiór ten tworzony jest od chwili utworzenia Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie ECPiP.
Zbiory te, po skatalogowaniu zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym. Pozyskane publikacje i dokumenty archiwalne, służyć będą tym wszystkim, którzy naukowo bądź hobbystycznie zajmują się historią.
Ze stale rozrastającego się zbioru bibliotecznego, skorzystają mieszkańcy Gminy Dębica i okolic, a w szczególności: młodzież szkolna, studenci, nauczyciele i pasjonaci historii.
EHD ECPiP przez swoją codzienną misję, pełni ważną funkcję upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych wśród mieszkańców Gminy Dębica oraz wszystkich przyjezdnych i turystów, zainteresowanych historią Polski i II wojny światowej.
Wartość ostatnio przekazanych przez Oddziały IPN w Gdańsku i Rzeszowie publikacji ogółem opiewa, na co najmniej 2000 zł.
Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować Dyrektorom, Naczelnikom oraz Pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku i Rzeszowie, za hojny dar dla Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu.

***

Wykaz publikacji przekazanych przez Oddział IPN w Rzeszowie:

1. Ambrosewicz-Jacobs J., Hońdo L., Dlaczego należy uczyć o holokauście, Kraków 2005
2. Bereza T., Chmielowiec P., Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946–1954, Rzeszów 2004
3. Brzechczyn K., Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie środkowo-wschodniej, Poznań-Warszawa 2019
4. Chmielowiec P., Magdoń J., Szopa P., Polskie Termopile 1920, Rzeszów 2020
5. Codogni P., Wybory czerwcowe 1989 roku, U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012
6. Dulewicz J., Miasta w ruchu, Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich w latach siedemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2016
7. Hańderek M., Unia 1940–1948, Dzieje zapomnianego ruchu ideowego, Warszawa 2019
8. Huchla Mieczysław, Żołnierze i kombatanci Zrzeszenia WiN, Wrocław 2010
9. Iwaneczko D., Nawrocki Z., Rok pierwszy, Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944–lipiec 1945), Rzeszów 2005
10. Jastrzębski P., „Myśl narodowa” 1921–1939, Studium politologiczno-prasoznawcze, Warszawa 2012
11. Maguza Z., Żołnierskie losy Wołyniaka, Warszawa-Rzeszów 2018
12. Kmak-Pamirska Z., Zmienność pamięci, Biskup Carl Maria Splett w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej, Warszawa 2017
13. Łabuszewski T. (red.), Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945–1947, Warszawa 2018
14. Markowski D. K., Anatomia strachu, Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953, Studium zmian polityczno-gospodarczych, Warszawa 2018
15. Michalski K., Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989, Warszawa 2012
16. Miroszewski K., Woźniczka Z., Obóz dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943–1956, Materiały z konferencji naukowej październik 2001 r. „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, Tom 1, Jaworzno 2007
17. Miroszewski K., Woźniczka Z., Obóz dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943–1956, Materiały z konferencji naukowej październik 2006 r. „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, Tom 2, Jaworzno 2007
18. Ochał A., Ruczyński M., Skubisz P. (red.), U polskich granic, W 90. Rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, Szczecin 2018
19. Pleskot P., Tam i… z powrotem, Georges Mink w słowach, dokumentach, obrazach, Warszawa 2018
20. Polska pod okupacją 1939–1945 (red.), tom 3, Warszawa 2019
21. Rutkowski T.P., Historiografia i historycy w PRL, Szkice, Warszawa 2019
22. Syrnyk J. (red.), Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944–1956, Warszawa 2019
23. Wichert Wojciech, Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986–2016, Szczecin 2018

***

Wykaz publikacji przekazanych przez Oddział IPN w Gdańsku:

1. Bechta M., Muszyński W. J., Przeciwko PAX SOVIETICA, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
i struktury polityczne Ruchu Narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, Warszawa 2017
2. Berendt G., Kizik E. (red.), Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, Gdańsk 2012
3. Bernhardt-Kowalska D., Chojnacki P., Szyc R. (red.), 100 kontroli z archiwum NIK, Warszawa 2018
4. Brzeziński P., Zapomniani dygnitarze, Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR
w Gdańsku w latach 1945–1990, Szkice biograficzne, tom 2, Gdańsk 2013
5. Burczyk D., Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku 1946–1955. Inwentarz idealny, Gdańsk 2012
6. Ceran T., Mazanowska I., Tomkiewicz M., Zbrodnia pomorska 1939, Warszawa 2018
7. Ceran T., Mazanowska I., Tomkiewicz M., The Pomeranian Crime 1939, Warszawa 2018
8. Chojnacki P. (red.), PZPR a Solidarność 1980–1981, Tajne dokumenty Biura Politycznego, Warszawa 2013
9. Dworaczek K., Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981, Wybór dokumentów, Warszawa 2012
10. Gajos R., Osiński K., Rybarczyk P., Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje.
Tom II. Dokumenty, Bydgoszcz–Gdańsk–Warszawa 2013
11. Hańderek M., Unia 1940–1948, Dzieje zapomnianego ruchu ideowego, Warszawa 2019
12. Jaworski P., Most przez Bałtyk, Szwecja wobec „Solidarności” 1980–1982, Warszawa 2017
13. Kruk M., Żydonik R., (współpraca Cenckiewicz S.), Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, tom 1: wrzesień 1980 – wrzesień 1981, Warszawa – Gdańsk 2010
14. Kruk M., Grochowski Ł. (red.), Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”. Materiały z konferencji, Gdańsk, 21 listopada 2013 r., Warszawa – Gdańsk 2019
15. Krüger A., Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku, Miejsce pamięci ofiar komunizmu, Gdańsk 2016
16. Luszniewicz J., Zawistowski A., Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności,
16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, tom I, Warszawa 2008
17. Męczykowska B., Antoni Abraham, Gdańsk 2020
18. Pleskot P., Rutkowski T. P., Spętana Akademia, Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, Materiały partyjne (1950–19896), tom 2, Warszawa 2012
19. Pleskot P., Za naszą i waszą „Solidarność”, Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989), Tom 1 Państwa pozaeuropejskie, Warszawa 2018
20. Pleskot P., Za naszą i waszą „Solidarność”, Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989), Tom 2 Państwa europejskie, Warszawa 2018
21. Rajkowski J., Samulska I., Narodziny „Solidarności”, Krajowa Komisja Porozumiewawcza
17 września – 10 listopada 1980 r., Warszawa 2013
22. Sekociński B., Ogniwo terroru, Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie, Warszawa 2012
23. Semków P., W morzu twoja droga, Oficerowie, podoficerowie i marynarze MW represjonowani
w czasach polskiego stalinizmu, Gdańsk – Warszawa 2017
24. Świtalska-Jopek A., Blech R., Informator publikacji, wystaw i upamiętnień Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i Delegatury w Bydgoszczy 2000–2020, Bydgoszcz-Gdańsk 2020
25. Wincenty D., Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym, Gdańsk 2015