f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Aktualności

Ekspozycja Hostoryczno Dydaktyczna INFORMACJA

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica nr 013/1/2020 z dnia 27.01.2020  roku ustala się dzień 12 czerwca 2020 r.  dniem wolnym od pracy wszystkich placówek Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Paszczynie, stawia sobie szereg celów. W szczególności opracowywanie, archiwizację, katalogowanie, zabezpieczenie oraz konserwacja wszelkich artefaktów, eksponatów, muzealiów, dokumentacji piśmiennej i fotograficznej. Drugim równorzędnym zadaniem jest codzienna obsługa klienta, osób odwiedzających Ekspozycję w tym turystów indywidualnych, wycieczek szkolnych oraz innych grup wycieczkowych. Trzecim wymiarem działalności jest udział we wszelkich przedsięwzięciach i wydarzeniach o charakterze patriotycznym, rocznicowym, historycznym, edukacyjnym, kulturalnym, realizowanych w wymiarze lokalnym oraz regionalnym przez Władze Gminy Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

Bardzo ważne dla samej Ekspozycji jako jednostki o charakterze muzealnym jest stałe powiększanie swoich zasobów muzealnych i pozyskiwanie nowych eksponatów. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ dzięki niemu, zachowujemy dla kolejnych pokoleń ślady historii, które odcisnęły swój ślad na ziemi dębickiej i osobistych losach mieszkańców podczas II wojny światowej.

W ostatnim czasie dzięki pewnej interwencji kwestie pozyskiwania nowych eksponatów nabrały swoistej dynamiki. Stało się tak dzięki artykułom autorstwa Tomasza Ratuszniaka, które Redaktor zamiesił w maju br. na stronie internetowej https://www.debica24.eu/  oraz na łamach Tygodnika "Obserwator Lokalny". To właśnie dzięki tym artykułom, mieszkańcy Gminy Dębica i okolic, żywo zareagowali na nasz apel przekazując informacje o artefaktach pochodzących z obozów pracy przymusowej i poligonu Waffen SS. Wiele ciekawych eksponatów już przekazano Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie, ale czekamy na dalsze.

Zaczęło się od anonsu zamieszczonego na "Spotted DĘBICA i okolice" oraz artykule w "Obserwatorze Lokalnym", opisującym chęć odstąpienia umywalni z poligonu, służącej dotychczas właścicielowi za kwietnik ogrodowy.

2020 05 09 OBSERWATOR LOKALNY0004 foto

Źródło:  Tomasz Ratuszniak, artykuł pt. "W umywalni z obozu posadzili kwiatki''
[w:] "Obserwator Lokalny" z 9 V 2020 r. nr 19 (1027)
, za "Spotted DĘBICA i okolice"

Odzew  mieszkańców na sam artykuł i nasz apel z prośbą o przekazanie przedmiotów związanych z historią II wojny światowej, zamieszczone w "OL" przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. już w dniu ukazania się wydania gazetowego Tygodnika, rozdzwoniły się telefony z informacjami o różnych muzealiach znajdujących się w posiadaniu mieszkańców Gminy Dębica i okolic. W ślad po nich otrzymaliśmy szereg ciekawych, a niekiedy unikatowych w swej skali obiektów muzealnych na które złożyły się zbiory: kilkuset butelek, buteleczek, kałamarzy, tubka po niemieckiej paście do zębów, manierka, saperka wojskowa, dwa rzędy krzeseł kinoteatru z poligonu. W najbliższym czasie pozyskamy również niemieckie umywalnie poligonów, które znajdują się w posiadaniu mieszkańców bliższej i dalszej okolicy.

Dodać warto, że w ostatnim okresie 2019-2020, zanim ukazały się artykuły w "Obserwatorze Lokalnym", w zasobach Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej znalazło się szereg ciekawych eksponatów. Wśród nich: fragmenty ubrania więźnia politycznego z obozu pracy przymusowej Pustkowa, lampka oliwna wykonana z łuski po pocisku artyleryjskim, oraz sama łuska pocisku artyleryjskiego dużego kalibru, kabura do radzieckiego rewolweru Nagant wz. 1895, metalowa gwiazda radziecka, walizka podróżna, niemiecki korkociąg i dzban, elektryczne słupy betonowe z poligonu (znalezione podczas budowy autostrady), błotnik i nadkole z niemieckiego samochodu i wiele innych.

Po zabezpieczeniu, renowacji, a następnie zinwentaryzowaniu, opisaniu i skatalogowaniu, eksponaty te wraz z kolejnymi, jakie uda się w tym czasie pozyskać, zostaną pokazane zwiedzającym Ekspozycję na specjalnie przygotowanej wystawie, prawdopodobnie już jesienią lub zimą tego roku.

2020 05 30 OBSERWATOR LOKALNY 0007 foto

Źródło: Tomasz Ratuszniak, artykuł pt. ''Obozowa umywalnia stoi w Dębicy między blokami''
[w:]  https://www.debica24.eu/wiadomosci/6974,obozowa-umywalnia-stoi-w-debicy-miedzy-blokami

2020 05 30 OBSERWATOR LOKALNY foto2

Źródło:  Tomasz Ratuszniak, artykuł pt. „Ma nawet krzesła z kinoteatru”
[w:] 
Tygodnik  "Obserwator Lokalny", 30 V 2020 r., nr 22 (1030), s. 22

Kilka przykładów zbiorów pozyskanych w latach 2019-2020:

 

 

W dniu 31 MAJA 2020 r. (niedziela)

Święto Zesłania Ducha Świętego
tzw. „Zielone Świątki”

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna
przy Górze Śmierci

będzie
NIECZYNNA

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Po przerwie spowodowanej pandemią Koronawirusa COVID-19, ponownie dzisiaj 20 maja 2020 r., Ekspozycja Historyczno - Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Paszczynie otwiera swoje wnętrza dla zwiedzających.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa zwiedzających, zostały wydłużone godziny pracy Ekspozycji w dni weekendowe.

Nowe godziny otwarcia Ekspozycji:
Poniedziałek - NIECZYNNE
Wtorek - NIECZYNNE
Środa - od 08:30 do 16:00 (przerwa od 12:00 do 12.30)
Czwartek - od 08:30 do 16:00 (przerwa od 12:00 do 12.30)
Piątek - od 08:30 do 16:00 (przerwa od 12:00 do 12.30)
Sobota - od 13:00 do 17:30 (przerwa od 15:30 do 16.00)
Niedziela - od 13:00 do 18:30 (przerwa od 15:30 do 16.00)

Serdecznie zapraszamy

Zobacz także:
https://www.youtube.com/watch?v=dR5wXUT4QTs